60 سال پيش اردوگاه آشويتز که محلی برای کشتار دسته جمعی مخالفان هيتلر و آلمان نازی، از جمله يهودی ها و کمونيست ها بود، توسط ارتش سرخ - ارتش اتحاد جماهير شوروی - آزاد شد.
اردوگاه آشويتز در سال 1940 توسط حکومت رايش سوم - هيتلر - در حومه شهر اوسويسيم در لهستان که توسط آلمان ها در جريان جنگ جهانی دوم به اشغال در آمده بود، بنا نهاده شد. بعد ها نام شهر اوسويسيم به آشويتز تغيير کرد.

SS1.jpg

اردوگاه آشويتز به سه بخش آشويتز 1، آشويتز 2 و آشويتز 3 تقسيم می شد. اين اردوگاه که شامل 40اردوگاه فرعی می شد ابتدا محلی بود برای زندانی کردن و اعدام لهستانی ها، اما بعد ها تبديل شد به مکانی برای نگهداری اسرای جنگی اتحاد جماهير شوروی و بقيه کشور های درگیر با آلمان.
از اوايل سال 1942 بود که فجيع ترين کشتار های جمعی و جنايت عليه بشريت که در تاريخ بی سابقه است در اردوگاه آشويتز آغاز شد که مهمترين آن قتل ميليون ها يهودی است.
يهودی ها پس ازدستگيری به اين اردوگاه اعزام و بلافاصله پس از ورود به اتاق های گاز يا کوره های آدم سوزی منتقل می شدند.

SS.jpg

(اسرا در حال انتقال به اتاق های گاز-عکس آرشيو SS)

پيش از پايان جنگ جهانی دوم در سال 1945، نازی های آلمان که شکست را حس کرده بودند اتاق های گاز و کوره های آدم سوزی را ويران کردند تا آثاری از جنايات هولناکشان باقی نماند.
كساني كه توانايي راه رفتن داشتند به شهر منتقل شده بودند و بقيه كه در اردوگاه بودند توسط ارتش سرخ در 27 ژانويه سال 1945 آزاد شدند.
در دوم ژوييه سال 1947، پارلمان لهستان طرحی را تصويب کرد که بر اساس آن اردوگاه آشويتز تبديل به موزه شد.

Auschwitz 1.jpg

اردوگاه آشويتز در سال ۱۹۷۹ از سوي يونسكو به فهرست آثار تاريخي جهان اضافه شد.